CN. Th11 28th, 2021

Thẻ: Tư thế nằm của thai nhi 24 tuần tuổi